CV

Tore Wilhelmsen

Gommerudveien 11, 1348L Rykkinn

99505013  |  post@torewilhelmsen.no

www.torewilhelmsen.no 

født: 21. juni 1966

 

________________________________________________________________________________________________

TEKSTILKUNSTNER  –  BLOMSTERDEKORATØR

________________________________________________________________________________________________


Jeg har jobbet som tekstilkunstner i 12 år. Jeg har stor erfaring og kunnskap med forskjellige materialer som jeg har tilegnet meg gjennom mitt mangeårige yrke som blomsterdekoratør og som tekstilkunstner. Spenningen mellom forskjellige materialer inspirerer og skaper en utvikling og bevegelse i kunstnerskapet.


Jeg har drevet to forskjellige blomsterbutikker. Først BlomsterBinderiet, Sandvika og senere Gardenia Blomster, Bærums Verk. Butikkene var lærebedrifter innen blomsterdekoratørfaget og hadde jevnlig lærlinger. Gardenia blomster var fast leverandør til Bærum Kulturhus hvor det ble utført mange oppdrag med scenedekorering, store arbeider i foaje og utendørs hvor det ofte var ønske om nytenking og utradisjonelle løsninger. Butikken hadde mangeårig samarbeid med TeleNor og dekorering av hele Bærum Kulturhus til utdeling av TeleNor kulturpris. Universitetets Aula i Oslo og Oslo Domkirke hadde vi også store oppdrag i. Hadde ukentlige leveranser til Statoil og HYDRO.


Min erfaring som selvstendig næringsdrivende gjennom mange år har gitt meg en struktur og ryddighet i mitt arbeid. Dette preger mitt daglige arbeid som tekstilkunstner, og utad med mine samarbeidspartnere i forskjellige sammenhenger.________________________________________________________________________________________________

UTDANNING

________________________________________________________________________________________________


1995                 Fagbrev Blomsterdekoratør.

1990/91           1 årig Grunnkurs blomsterdekorering, Sogn Videregående Skole

1985/86           1 årig videregående vev, Elisenberg i Oslo

                        Med tekstilkunstnerne Tove Pedersen og Eva Strøm som lærere.

1984/85           1 årig grunnkurs vev,      Nordreisa Videregående skole   ________________________________________________________________________________________________

EGNE BEDRIFTER   (org.nr: 970 924 647)

________________________________________________________________________________________________


2022 – d.d.       Etablering eget atelier. Samarbeid med SOOT og kunstnermiljøet på

                         Bærums Verk med fellesutstillinger og kunstprosjekter på og utenfor Bærums Verk.

2016 – 2022     SOOT galleri, kunstnerdrevet atelierfellesskap og galleri på Bærums Verk for    

                         kunstnerne Solveig M. Skogseide, Tobbe Malm og Tore Wilhelmsen.

2010 – 2016     Galleri Tore - atelier og galleri for egen tekstilkunst.                        

1999 – 2009     Gardenia blomster på Bærums Verk   - Faghandel innen blomsterdekorering.

1995 – 1999     Blomsterbinderiet i Sandvika               - Faghandel innen blomsterdekorering.________________________________________________________________________________________________

FASTE UTSALGSTEDER 

________________________________________________________________________________________________


SOOT galleri        Verksgata 6B, 1354 Bærums Verk

GALLERII             TØNSBERG TORV, Øvre Langgate 44, 3110 Tønsberg________________________________________________________________________________________________

HØYDEPUNKTER

________________________________________________________________________________________________


2021 Kirkeutsmykking til Lommedalen Kirke

-

Deltakelse på Bærumsutstillingen, juryert kollektivutstilling.

2022 Bærumsutstillingen,  Bærum Kunsthall   

2019 Bærumsutstillingen,  Bærum Kunsthall

-

Deltakelse på KUNST RETT VEST, juryert kollektivutstilling.

2021 KUNST RETT VEST

2017 KUNST RETT VEST

2016 KUNST RETT VEST

2014 KUNST RETT VEST

-

Utstillinger i Kunstforeninger

2021 Rælingen Kunstforening,

2020 og 2021 Bærum Kunstforening

2017 Moss Kunstforening

2016 Ski Kunstforening

2015 Ål kunstforening

2013 Nesodden kunstforening, Galleri Vanntårnet

-

2001 Høvikodden i Bærum, deltok med et arbeid i fusjonsprosjektet ”Nødutgang” i forbindelse med 

Norske Kunsthåndverkeres 25-års jubileum.________________________________________________________________________________________________

UTSMYKKING

________________________________________________________________________________________________


2021          Kirkeutsmykking til Lommedalen Kirke  (til kirkerommet). En tekstil gullstråle._______________________________________________________________________________________________

UTSTILLINGER

________________________________________________________________________________________________


2022          Bærumsutstillingen,  Bærum Kunsthall, juryert kollektivutstilling.


2021          «KUNSTFEST»  Kollektivutstilling med Bærums Verks kunstnere                  

2021          BÆRUM KUNSTFORENING,  SOOT kunstnerfelleskap stilte ut.

2021          KUNST RETT VEST,  juryert kollektivutstilling + åpne atelier

2021          RÆLINGEN KUNSTFORENING,  SOOT kunstnerfelleskap stilte ut.

2021          GALLERII, Tønsberg.  SOOT kunstnerfelleskap stilte ut.

 

2020          «KUNSTFEST»    Kollektivutstilling med Bærums Verks kunstnere.

2020          BÆRUM KUNSTFORENING - SOOT kunstnerfelleskap stilte ut.

 

2019          BÆRUMSUTSTILLINGEN 2019, Bærum Kunsthall, Juryert utstilling i regi

                   av BILDENDE KUNSTNERE I BÆRUM

 

2018          «KUNSTFEST»  kollektivutstilling med Bærums Verks kunstnere.

 

2017          «KUNSTFEST»   kollektivutstilling med Bærums Verks kunstnere.

2017          KUNST RETT VEST -   Juryert kollektivutstilling + åpne atelier

 

2017         Kommunegården Sandvika, kollektivutstilling med 30 bærumskunstnere som er antatt til    

                  det regionale kunstprosjektet KUNST RETT VEST.

2017         MOSS KUNSTFORENING – separatutstilling.

 

2016          «KUNSTFEST» (uke 42) Kollektivutstilling, Bærums Verk

2016          KUNST RETT VEST  -   Juryert kollektivutstilling + åpne atelier

2016          Hovedutstiller i SOOT med utstillingen "33 år med garn"

2016          Bærum Kulturhus kollektivutstilling med 35 Bærumskunstnere som er antatt til   

                   det regionale kunstprosjektet KUNST RETT VEST.

2016          SKI KUNSTFORENING - separatutstilling

 

2015          "UKE 42" Bærums Verk,  kollektivutstilling «Transformasjon» 

2015          ÅL KUNSTFORENING   – Galleri Syningen.  Utstilling sammen med skulptør Kristin Dijkmann

2015          Separat utstilling i glassmontrene utenfor Kommunegården, Sandvika

                   Jeg stilte ut i alle de 5 montrene. Arrangør: Bærum kommune - Kultur og samarbeid.

 

2014          "UKE 42" Bærums Verk,   Separatutstilling " H2O "  

2014          "UKE 42" Bærums Verk,  kollektivutstilling " VANN "

2014          KUNST RETT VEST - (juryert kollektivutstilling + åpne atelier)

2014          Utstilling i glassmontrene utenfor Kommunegården, Sandvika

                   Arrangør: Bærum kommune - Kultur og samarbeid.  Kollektivutstilling

 

2013          «UKE 42» Verksgata 11,   Bærums Verk " LYS "

2013          S9 Galleri i Oslo, "BEVEGELSE" separatutstilling    Utstillingen besto av 46 arbeider.

2013          Galleri Vanntårnet,  NESODDEN KUNSTFORENING,

                  «Høyt oppe og lavt nede - Kunst i barnehøyde»  Kollektivutstilling.

 

2011          S9 Galleri i Oslo, separatutstilling. Utstillingen besto av 30 arbeider.

 

2001          Høvikodden i Bærum, deltok med et arbeid i fusion prosjektet” Nødutgang” i forbindelse   

                   med Norske Kunsthåndverkeres 25-års jubileum.

 

1996          Thereses Kunstsalong i Oslo ”Fragmenter av høst”. Sammen med billedkunstner

                   Ragnar Normann. Utstillingen besto av 18 fellesarbeider og 10 blomsterskulpturer.