TubalCain & Lilith

TubalCain og Lilith


Tobbe Malm  -  Ilan Dehli Villanger  -  Tore Wilhelmsen


Et musikalsk performans inspirert band.


Musikk og tekster er våre egne og kommer ut i fra et menneskelig, sosialt og samfunnskritisk engasjement med et uforbeholdent likeverd i sentrum.

Bandet spiller på selvlagde instrumenter laget av skrot og utrangerte gjenstander, som får nytt liv og en ny funksjon.


TubalCain og Lilith har en sterkt kunstnerisk forankring, da to av bandmedlemmene er utøvende kunstnere.