SOOT

TRE KUNSTNERE   –  TRE UTTRYKK   –  TRE MOTSETNINGER   –  EN HELHET

SOOT - kunstnerfellesskap for

billedkunstner Solveig M. Skogseide,      www.solveigskogseide.com

kunstner/skulptør Tobbe Malm,                 www.tobbemalm.com

tekstilkunstner Tore Wilhelmsen.              www.torewilhelmsen.no


Solveig og Tobbe har sine atelier i SOOT`s lokaler.

Tore har sitt atelier hjemme på Rykkinn.


Adr. SOOT: Verksgata 6B, 1354 Bærums Verk